21 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Efros Anastasia

Cet. Efros Anastasia, domiciliată în mun. Chişinău, Ciorescu, str. Libertății 36, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 2/1-6177 din 25.11.2003, autentificat de notarul Snegur Lidia, arhiva căreia se păstrează la biroul notarului Boris Gratii cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 5/3.