3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dursneva Tatiana

Cet. Dursneva Tatiana, domiciliată în orş. Anenii Noi, str. Chişinăului nr. 54,              ap. 29, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 3380 din 05.07.1996, autentificat de notarul de stat Pârcălab Valentina.