15 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dumitriu Valeriu

Cet. Dumitriu Valeriu, născut la data de 10.12.1999, domiciliat în or. Călăraşi, str-la 2 Alexandr Pușkin, nr. 9, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-9 din 05.08.2020 autentificat de notarul Daşchevici Victoria.