14 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dumitrașco Igor

Cet. Dumitrașco Igor,  cu domiciliul în   or. Ștefan Vodă, str. Trandafirilor nr. 99, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar  eliberat de biroul notarial de stat Suvorov cu nr. 1175 la 14.09.1991.