29 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dumitraş Ivan

Cet. Dumitraş Ivan, domiciliat(-ă) în s. Rubleniţa, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr. 2327 din 25.03.2010,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.