17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dumbrăveanu Iurie

Cet. Dumbrăveanu Iurie, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, ap. 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 1-2773 din 12.07.1996, autentificat de notarul B.N.S. nr. 1 sect. Buiucani mun. Chișinău – Mardari Maria.