8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dudnicova Svetlana

Cet. Dudnicova Svetlana, număr de identificare 0980606024784, cu domiciliul în mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu nr. 215 din 03.02.2015 eliberat de notarul Maria Colomeeț, cu sediul biroului în mun. Chișinău, Republica Moldova.