8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dudnicov Evgheni

Cet. Dudnicov Evgheni, număr de identificare 2003002008670, cu domiciliul în mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal cu nr. 218 din 03.02.2015 eliberat de notarul Maria Colomeeț, cu sediul biroului în mun. Chișinău, Republica Moldova.