13 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

DUDNIC NADEJDA

Cet. DUDNIC NADEJDA, domiciliată în or. Rîbniţa, str. Independenţei, nr. 42, ap. 98, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.5179 din 20.09.2005, întocmit de notarul Conoval Eugenia.