27 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

DUCA VALERIU

Cet. DUCA  VALERIU,  domiciliat în s. Criva, r.  Briceni,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalul actelor  notariale:  Contract de vânzare-cumpărare a terenului aferent la construcţiile gospodăriei agricole nr. 6312 din  30.12.2004, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.