14 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Duca Silvia

Cet. Duca Silvia, cetăţenia Republicii Moldova, născută la 27.12.1967, domiciliată: R. Moldova, r-nul Sîngerei, s. Bilicenii Vechi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 2939 din 26.06.20148, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46