19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Duca Ion

cet. Duca Ion, domiciliat în sat. Ișnovăî, raionul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr. 5476 din 13.08.2016, autentificat de notarul Bîstrițchi Vladimir, cu sediul în or. Criuleni.