25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Duca Ion

Cet. Duca Ion, cetățenia Republicii Moldova, domiciliat: Republica Moldova, r-nul Rezina, s. Cuizăuca, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului de schimb nr.7388 din 29.11.2012, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.