21 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Dubalari Mihail

Cet. Dubalari Mihail, IDNP 0981208322054 domiciliat(ă) în  sat. Vădeni rn. Soroca,  Republica Moldova,  care în baza procurii nr.2-4383 din 14.07.2022 autentificat notar Radu Iulian cu sediul în mun. Soroca acționează în numele Dubalari Efrosinia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Pierderea certificatului de moștenitor nr.6689 din 17.12.2018, întocmit de notarul Radu Boldescu.