21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Draguşciuc Fiodor

Cet. Draguşciuc Fiodor, domiciliat în mun. Bălţi, str. Copernic, 30, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 22154 din 03.10.2011 întocmit de notarul Agachi Aliona.