30 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dragancea Parascovia

Dragancea Parascovia, născută la 05.10.1970, IDNP 2002016025835, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, Călărași, Sipoteni, reprezentată de către Dragancea Dumitru, născut la 25.12.1989, IDNP 2007016016939, titular al buletinului de identitate Nr.B16014145 emis la 27.03.2015 de Î.S.”CRIS”REGISTRU”, în temeiul procurii Nr.167/2020 din data de 22.11.2020 autentificată de notarul Alla Mezhenski, cu sediul biroului în or.Holon, Israel, apostilată Nr.167338/5 din 24.11.2020, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare Nr.1-2840 din 24 iulie 1998 autentificat la Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași, de notarul Boldurescu Valentina.