1 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

DRAGAN NICOLAE

Cet. DRAGAN NICOLAE, domiciliată în s. Bălășești, r-ul Sîngerei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moștenitor testamentar nr. 4363 și 4364 eliberate de notarul public Sandu Ina la data de 21.09.2011 pe numele său.