24 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Donţu Valentina

Cet. Donţu Valentina, cetăţeana Republicii Moldova,  domiciliată în raionul Şoldănești, satul Cotiujenii Mari, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal din data de 17 decembrie 2004 /şaptesprezece noiembrie două mii patru/ nr. 4055, întocmit de către notarul Pietraru Iurie