13 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

DONŢU LILIANA

Cet. DONŢU LILIANA, domiciliată în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.7, ap.213 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de încetare a proprietăţii comune în devălmăşie prin împărţire nr.2459 din 03.07.2010, autentificat de notarul Constantinescu Elena, cu sediul pe adresa: mun Chişinău, str. Mihai Eminescu, nr.51, of.1.