16 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Donţoi Roman

Cet. DONŢOI Roman, domiciliat în Republica Moldova, r-nul Edineţ, sat. Corpaci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 522 din 24.01.2011 eliberat de notarul Morea Galina.