7 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Doljicov Alexei

Cet. Doljicov Alexei aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 5-5944 din 26.12.1994, autentificat de notarul Plugaru Tamara pe numele cet. Melinic Maria