16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Doina Tamara

Cet. Doina Tamara, domiciliată în Republica Moldova, oraşul Şoldăneşti, strada 31 August 1989 nr. 12 partamentul nr. 10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr. 1 – 1480 din 21 iulie 1995, întocmit de notarul de stat Pietraru Iurie, la biroul notarial de stat din Şoldăneşti.