1 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DODON IOANA

Dna DODON IOANA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 12611 din 16.12.2009, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.