9 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dodon Galina

Cet. Dodon Galina, cetăţean al Republicii Moldova, născută la 01.01.1954, IDNP 2001033010497, domiciliată în s. Sadova, r-nul Călăraşi, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1739 autentificat la 22.03.2019 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.