11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Dobrov Tudor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Dobrov Tudor domiciliat/ă în or.Nisporeni, str.A.Lăpușneanu nr.xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare cumpărare, transmitere – primire a locuinței în proprietate privată nr.2487 din 18.07.2005, întocmit de notarul Tudor Profiri.