24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DOBÎNDĂ VIOLETA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. DOBÎNDĂ VIOLETA, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, nr.13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal înregistrat cu Nr.3543 din data de 05.05.2017 eliberat de notarul Dragomir Angela.