21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Doarme Valeriu

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. DOARME VALERIU, cetățean al R.M, născut la data de 01.07.1959, IDNP 0970804556293, legitimat cu buletin de identitate nr.B44002200, eliberat de ÎSCR la data de 19.06.2013, domiciliat în s. Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 1021, autentificat de notarul, Diaconu Galina la data de 15.03.2002.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 20.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.97523.