15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DISEATNIC VERA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. DISEATNIC VERA, domiciliată în s. Larga, r. Briceni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr. 1-295, eliberat de notarul Strîmbu Valentina la 26.11.2020.