29 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

„DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI” S.A.

„DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI” S.A. (IDNO și codul fiscal 1003606005966, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 22.11.1995, cu sediu: MD-3501, str. Serghei Lazo nr. 33, mun. Orhei), aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului nr. 2777 din 24.04.2013, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.