1 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DINU SILVIA

Dna DINU SILVIA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada Eliberării nr. 194, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 – 25 din 24.08.2020, autentificat de notarul Bejenar Denis, sediul biroului: RM, mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 15/13.