16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dimitriu Svetlana

Cet. Dimitriu Svetlana, domiciliată în mun. Bălţi, str. G. Coşbuc, 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 20211 din 28.12.2010 întocmit de notarul Agachi Aliona.