26 decembrie, 2023 Aviz pierdere act notarial

DIMINEȚ ALEXANDRU

Cet. DIMINEȚ ALEXANDRU, domiciliată în r-nul Florești s.Băhrinești, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor legal înregistrat cu nr. 1339, eliberat la data de 16.04.2013, de către Notarul Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. 31 August nr.47