15 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

DIAUR VICTOR

Cet. DIAUR VICTOR, domiciliat în R. Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 44, ap. 28, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr. 7051, din 09.10.2007 şi Certificat de moştenitor legal nr. 7054 din 09.10.2007, întocmite de notarul privat Conoval Eugenia.