15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Diaconița Nina

Cet.Diaconița Nina, domiciliată în s.Căpriana r-nul Strășeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.536 din data de 31.01.2007, eliberat de notarul privat Goncearuc Galina.