15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Diaconița Nina

Cet.Diaconița Nina, domiciliată în s.Căpriana r-nul Strășeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb a terenurilor nr.4676 din data de 11.12.2001, autentificat de notarul Goncearuc Galina.