8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Deren-Wigley Emilia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Deren-Wigley Emilia, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Mircești, 8/1, ap. 119, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare înregistrat cu nr. 2-1/86 din 05.01.2005, autentificat de notar public Chirtoacă Petru, or. Criuleni, pe numele cet. Deren Vladimir, decedat