19 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Denis Maria

  Cet. Denis Maria, domiciliată în:  sat. Calarașovca, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal din data de 18.12.2000, nr. 2059, autentificat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenții, 47, R. Moldova.