26 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Demișcan-Conoval Galina

Cet. Demișcan-Conoval Galina, cu domiciliul în mun. Chișinău str. Ion Vodă Viteazul nr. xx ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor testamentar  eliberat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 1960 la 02.07.2002.