21 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

DELEU TAMARA

Cet.DELEU TAMARA, cetățeană a Republicii Moldova, domiciliată în sat.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Contractului de vânzare-cumpărare, înregistrat cu nr. 7049 din data de 03.08.2016.––––––––––––––––-