28 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

DELEU IRINA

Cet. DELEU IRINA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Ştefăneşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.2-696 din 29.03.1996, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.