30 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Deleu Anton

Cet. Deleu Anton, domiciliat pe adresa: bd. Decebal nr. 82, bl. 1, ap.73, mun. Chişihău,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare cumpărare a pămîntului cu nr. 492 autentificat de notarul Dumanschi Valentina, cu sediul în or. Glodeni la data de 27.02.2004.