18 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Deleu Alexandru

Cet. Deleu Alexandru, domiciliat în r-l Florești, s. Ștefănești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor testamentar nr.188 din 13.01.2020, întocmit de notarul Goinic Cristina.