21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Deaciuc Natalia

Cet. Deaciuc Natalia, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Delacău, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 3920 din 16.08.1996, eliberat de Pârcălab Valentina notar superior de stat la BNS Anenii Noi.