10 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DAVID DUMITRU

DAVID DUMITRU, număr de identificare 2005001058373, anunță despre pierderea originalului Certificatului de moștenitor legal, nr. 1-40 din 25.01.2023 eliberat de notarul Condru Carolina