1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DAȘCHEVICI LILIA

Cet. DAȘCHEVICI LILIA, cod personal 2004035088004, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor testamentar nr. 8054eliberat la data de 27.11.2018 de notarul Sandu Ina.