8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

DĂSCĂLIŢĂ Gheorghe

Cet. DĂSCĂLIŢĂ Gheorghe, domiciliat în mun. Edineţ, str. M. Frunze nr.84, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2157 din 21.03.2006 autentificat de notarul Morea Galina.