30 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Darmancev Vasili

Darmancev Vasili, domiciliat în Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, str.28 Iunie,33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moștenire înregistrat cu nr. 1639 din 14.10.1986, eliberat de către notarul Cassir Eugenia, cu sediul în or. Taraclia.