15 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

DANILIUC CLAVDIA

Dna DANILIUC CLAVDIA, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohorniceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 6272din 31.10.2005, eliberat de notarul Bejenar Tatiana.