18 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Danilișin Vera

Cet.DANILIŞIN VERA, domiciliată în s.Cojuşna, str.Mihai Eminescu,55, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a terenului, nr.6535 autentificat la 22.12.2003 de către notarul Goncearuc Galina.