18 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

DANILCEAC Valeriu

Cet. DANILCEAC Valeriu, domiciliat în mun. Chişinău, bd. Decebal nr.23/2, ap.24, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 454 din 08.02.2001 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.